Rekultywacja składowisk – kompleksowa oferta

ŚmieciSpecjalizujemy się w rekultywacji składowisk, tworząc nowe, bezpieczne miejsca na odpady. Działamy na terenie całego kraju, a naszych Klientów obsługujemy kompleksowo – zajmujemy się zarówno sporządzaniem odpowiedniej dokumentacji, jak i przygotowaniem kwatery od strony praktycznej. W tym celu wykorzystujemy nasze bogate zaplecze techniczne. Nowoczesne urządzenia i osprzęt przeznaczony do prac rekultywacyjnych gwarantują skuteczne zabezpieczenie miejsca składowania odpadów.

Współpracujemy z gminami i przedsiębiorstwami, które chcą zlikwidować dotychczasowe składowiska, a priorytetem dla nas jest dbałość o otaczającą je przyrodę. W związku z tym podczas wykonywania wszystkich prac czuwamy nad tym, aby uniknąć negatywnego wpływu na nią. Zdajemy sobie sprawę z tego, że prawidłowo wykonana rekultywacja terenu z odpadami wiąże się ze sprawną realizacją i eliminacją do minimum niekorzystnego oddziaływania na środowisko.

 

Na czym polega rekultywacja składowisk?

Rekultywacja składowisk z odpadami polega na tym, iż zabezpiecza się bryłę wysypiska przed negatywnym wpływem odpadów na miejscowe środowisko. Całe składowisko przykrywa się warstwami materiałów nieprzepuszczających wody. Następnie pokrywa się je warstwą gleby i obsiewa różnymi roślinami – takimi, które poradzą sobie w tego typu warunkach. Warto dodać, że nasza firma zajmuje się także usługami transportu odpadów różnego typu, co gwarantuje sprawne uporządkowanie rekultywowanych ziem.ch).

Na składowisku pojawiają się również studnie do badania odcieków, repery do badania osiadania bryły i kominy odgazowujące. Dzięki nim można cały czas monitorować, czy wysypisko jest odpowiednio zabezpieczone. Tego typu prace pozwalają na przywrócenie dawnej świetności miejscom, które stały się dzikimi składowiskami śmieci lub też celowo zostały na nie przeznaczone.

 

Rekultywacja na świecie

Koncepcja zmieniania starych wysypisk poprzez rekultywowanie ziem w miejsca rekreacyjne nie jest nowym pomysłem, ponieważ praktykuje się to od około 150 lat. Niewiele osób ma świadomość tego, że Central Park powstał na dzikim składowisku śmieci, które zostało poddane rekultywacji. Podobnie zresztą jak Parc des Buttes Chaumont w Paryżu i Górka Szczęśliwicka, z której uroków chętnie korzystają mieszkańcy Warszawy. Jak widać, jest to działanie skuteczne i umożliwiające odzyskanie terenów zaśmieconych oraz przez lata nieużytkowanych, nie wpływając przy tym negatywnie na środowisko.

 

Zakres prac wykonywanych przy rekultywacji składowisk odpadów

W ramach działań związanych z rekultywacją terenów z odpadami realizujemy rozmaite prace, między innymi takie jak:

  • sporządzenie fachowej dokumentacji geodezyjnej,
  • przygotowanie projektu rekultywacji,
  • drenaż gleby w miejscu składowania,
  • wyrównywanie powierzchni,
  • tworzenie warstwy glebotwórczej,
  • wzmacnianie skarp wokół wysypiska,
  • formowanie i zagęszczanie poprzez nakładanie warstw wyrównawczych.

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac w terenie konieczne jest wyznaczenie kierunku rekultywacji – rekreacyjnego, rolnego, leśnego, wodnego, gospodarczego lub przyrodniczego.

 

Rekultywacja składowisk pod fotowoltaikę

W ostatnim czasie powstaje coraz więcej farm fotowoltaicznych, które pozwalają na uzyskanie energii z ekologicznych, odnawialnych źródeł. Panele słoneczne można stawiać wyłącznie na gruntach o konkretnej klasie, które nie nadają się m.in. pod uprawę żywności. Z tego powodu farmy fotowoltaiczne powstają m.in. na terenach, na których wcześniej znajdowały się wysypiska odpadów. W ten sposób można oszczędzić powierzchnię, jednocześnie wykorzystując nieużytki do celów korzystnych dla środowiska.

Każde zlecenie wymaga od nas indywidualnego podejścia, dlatego wymienione powyżej zadania to tylko niektóre z naszych umiejętności rekultywacyjnych. Szczegóły usług ustalamy bezpośrednio ze zleceniodawcą.