Usługi recyklingu odpadów – działalność proekologiczna

Zajmujemy się recyklingiem odpadów, dzięki czemu mają one szansę stać się gotowymi do ponownego wykorzystania. Jesteśmy wyposażeni w nowoczesne urządzenia, które gwarantują wykonywanie zadań sprawnie i terminowo. W myśl działań proekologicznych stale rozwijamy swoje umiejętności i poszerzamy wiedzę w tym zakresie. Oferujemy kompleksową obsługę, zapewniając także odbiór odpadów z dowolnego miejsca oraz ich transport.

Naszymi działaniami związanymi z recyklingiem materiałów motywujemy do dbania o środowisko i segregacji odpadów. Podejmujemy współpracę z wieloma zakładami produkcyjnymi, które wyselekcjonowane do odzysku odpady wykorzystują na nowo. Ponadto dysponujemy uprawnieniami wymaganymi do gospodarowania odpadami i zgodnie z Dz.U.2022.699 uzyskaliśmy zezwolenie, a także prowadzimy wszelkie wymagane rejestry.

 

Na czym polega recykling?

Recykling obejmuje szereg czynności, które umożliwiają odzyskiwanie i ponowne wykorzystywanie materiałów. Warunkiem do przeprowadzenia tego typu działań jest prawidłowa selekcja zbędnych części zużytych surowców. W myśl idei recyklingu odpadów mają być one przetwarzane i możliwie jak najwięcej razy spożytkowane. Jeśli chcemy, aby działalność recyklingowa się rozwijała i wspomagała środowisko naturalne, powinniśmy dbać o właściwą segregację odpadów.

 

Dlaczego recykling odpadów jest ważny?

Naszą misją jest działalność w kierunku ochrony środowiska i oszczędności energii. Takie możliwości daje właśnie recykling odpadów, a dzięki usługom wywozu śmieci i rekultywacji składowisk prace recyklingowe wykonujemy o wiele sprawniej i skuteczniej. Korzyści z tego typu czynności jest mnóstwo, a wśród najważniejszych zalet są:

 • mniejsze zużycie energii,
 • redukcja odpadów na składowiskach,
 • zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska naturalnego,
 • eliminacja marnotrawstwa surowców nadających się do ponownego wykorzystania,
 • oszczędność pieniędzy dzięki przetwarzaniu materiałów i zmniejszenie z tego powodu potrzeb zakupu nowych produktów,
 • obniżenie degradacji gleby, wody i powietrza,
 • pozytywny wpływ na zdrowie człowieka dzięki zniwelowaniu ilości odpadów.

 

Jakie materiały można poddać recyklingowi?

Wiele surowców nadaje się do odzysku i ponownego wykorzystania. Zajmujemy się tematem kompleksowo i tym samym oferujemy recykling szkła, plastiku i folii. Oprócz tego także działamy przy recyklingu papieru i metalu. Warto wiedzieć, jakie konkretnie produkty mogą zostać poddane przetwarzaniu, co wiąże się w dużej mierze ze znajomością zasad segregacji śmieci. Odpady, które da się ponownie wykorzystać, to między innymi:

 • metalowe puszki,
 • folia aluminiowa,
 • ulotki,
 • gazety i czasopisma,
 • opróżnione szklane butelki i słoiki,
 • szyby i lustra,
 • metale kolorowe,
 • puste kartony,
 • opakowania po kosmetykach.

Wymienione wyżej frakcje odbieramy i przekazujemy w odpowiednie miejsca zgodnie z zasadami selekcji odpadów, między innymi do hut szkła, papierni czy różnego rodzaju zakładów produkcyjnych. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat oferty. Chętnie służymy fachowym doradztwem w kwestiach recyklingu, przetwarzania odpadów, a także rekultywacji terenów po wysypiskach. Zadbajmy razem o zdrowie naszej planety!

 

Jakich materiałów nie można poddawać recyklingowi?

Istnieje wiele materiałów, które nie nadają się do recyklingu. Mowa tu przede wszystkim o opakowaniach z zawartością czy artykułach higienicznych. Inne surowce, których nie da się wykorzystać ponownie, to:

 • kalki i tapety,
 • papier pokryty folią,
 • odchody zwierząt,
 • brudny papier,
 • pełne opakowania po lekach,
 • szkło stołowe i żaroodporne,
 • ceramika,
 • znicze zabrudzone woskiem,
 • elektronika,
 • lustra,
 • strzykawki i termometry.

Wiele produktów, których nie da się wykorzystać ponownie, to urządzenia elektryczne i elektroniczne. Taki sprzęt powinien trafiać do specjalnych punktów, które zajmują się zbieraniem elektrośmieci. Do recyklingu nie nadają się również pozostałości po obiektach budowlanych. Zajmujemy się wywozem odpadów po wyburzeniach do miejsc, gdzie są one poddawane utylizacji.