Informacje o Bio-Degra – odbiorcy odpadów w Warszawie

Samochody na autostradzieJako profesjonalny odbiorca odpadów zajmujemy się kompleksową obsługą klientów prywatnych i komercyjnych w zakresie gospodarowania odpadami różnego pochodzenia. Mamy przeszkoloną załogę i specjalistyczną flotę pojazdów, a także pojemne kontenery do składowania, segregacji i transportowania wszelkich nieczystości, śmieci i odpadów. Specjalizujemy się również w rekultywacji składowisk. Posiadamy niezbędne zezwolenia na działalność w zakresie obsługi procesów gospodarowania odpadami. W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji!

 

Profesjonalne postępowanie z odpadami

Współpracujemy z wieloma firmami i instytucjami w zakresie profesjonalnego postępowania z odpadami. Zajmujemy się m.in. odbiorem i transportem odpadów różnego typu. W postępowaniu z odpadami przestrzegamy niezbędnych formalności. Zapewniamy kompleksową dokumentację, która wymagana jest w procesach gospodarowania odpadami, a także prowadzimy ewidencję odpadów. Oferujemy wysoki poziom usług, polegających na optymalizowaniu procesów, zmierzających do redukcji wpływu wytworzonych odpadów na środowisko. Stale aktualizujemy wiedzę w zakresie podejmowanych przez nas działań, aby odciążyć naszych klientów, wytwarzających odpady, od ciążących na nich obowiązków względem środowiska naturalnego. Zapraszamy do nawiązania z nami współpracy!

 

Dlaczego recykling śmieci jest ważny?

Każdego dnia na świeci są produkowane tony śmieci. Często nie zauważamy, jak wiele z nich pochodzi z naszych własnych gospodarstw domowych. Niektóre z odpadów, m. in. papier czy aluminiowe puszki, mogą zostać ponownie wykorzystane. Niekiedy nawet wielokrotnie. Dzięki recyklingowi śmieci ogranicza się wydobywanie minerałów, korzystając z tych, które zostały już pozyskane przez człowieka. Jest to korzystne dla środowiska i sprawia, że ogranicza się także koszty produkcji niektórych rzeczy. Niesie to zatem same korzyści. 

Oczywiście nie wszystkie śmieci mogą zostać poddane recyklingowi. Wiele z nich to odpady niebezpieczne, które są utylizowane. Dzięki współpracy z naszą firmą mogą Państwo legalnie i w pełni świadomie prowadzić swój biznes, ograniczając negatywny wpływ działalności na środowisko. Odpady budowlane, smary i oleje są szkodliwe dla gleby oraz zwierząt. Podobnie jest z kosmetykami, lekami i wieloma innymi śmieciami. Nie każdy może zająć się ich uprzątnięciem osobiście. W związku z tym polecamy skorzystanie z naszych usług: wywozu odpadów po wyburzeniach, recyklingu i rekultywacji. To umożliwi Państwu wywiązywanie się z obowiązków nałożonych przez prawo i zagwarantuje bardziej świadome gospodarowanie odpadami.

 

Co zalicza się do odpadów komunalnych i przemysłowych?

Jedną ze świadczonych przez nas usług jest wywóz odpadów komunalnych i przemysłowych, który powinien odbywać się zgodnie z przepisami i przy wykorzystaniu odpowiednich środków transportu. W naszej firmie tak właśnie postępujemy z odpadami niezależnie od ich rodzaju. Odpady komunalne to materiały zróżnicowane zarówno w kwestii struktury fizycznej, jak i chemicznej. Można je przedstawić w podziale na kilka grup, takich jak:

 • odpady domowe,
 • odpady uliczne,
 • odpady z budynków użyteczności publicznej,
 • odpady gospodarcze z obiektów produkcyjnych,
 • odpady wielkogabarytowe.

W kwestii odpadów przemysłowych zwykle klasyfikacja odbywa się pod względem branży, z której pochodzą. Są to między innymi:

 • górnictwo,
 • hutnictwo,
 • przemysł chemiczny,
 • przemysł materiałów budowlanych,
 • energetyka,
 • komunikacja.

 

Wywóz odpadów po wyburzeniach

Odpady po wyburzeniach budynków to nie tylko gruz, ale także inne materiały, których należy się pozbyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mogą to być między innymi:

 • instalacje elektryczne,
 • drewno konstrukcyjne,
 • szkło,
 • pokrycia dachowe metalowe,
 • materiały ociepleniowe (styropian, wata szklana, pianka poliuretanowa),
 • stal, metale i pręty zbrojone,
 • elementy hydrauliczne i grzewcze montowane w ścianach budynków,
 • płyty kartonowo-gipsowe.

Korzystając z naszych usług, mogą Państwo liczyć na bezpieczne pozbycie się zalegających materiałów i oprócz tego przyczynić się do ochrony środowiska.

 

Zasady wywozu odpadów

Zajmując się wywozem odpadów, należy spełniać szereg wymogów, w tym między innymi zapewnić odpowiedni transport czy niezbędne zezwolenia. W naszej firmie działamy ściśle z przepisami i skrupulatnie dbamy o kwestie związane z formalnościami. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska każdy transport odpadów powinien być potwierdzony jednym z następujących dokumentów:

 • kartą przekazania odpadów (KPO),
 • podstawową specyfikacją przewożonych nieczystości,
 • fakturą sprzedaży odpadów,
 • dokumentem dotyczącym transgranicznego przemieszczania odpadów.

 

Wytyczne dotyczące oznakowania pojazdów do wywozu odpadów

W naszej flocie mamy wozy, które są przystosowane do wywozu odpadów według przepisów. W myśl tych zasad każdy pojazd ma białą tabliczkę o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości umocowaną w widocznym miejscu z przodu. Napis „ODPAD” na niej również jest odpowiedniego rozmiaru, co najmniej 100mm×15mm, a oprócz tego trwały, czytelny i odporny na warunki atmosferyczne.