Ekologia kontra odpady budowlane

Odpady budowlane są materiałem, który powstaje podczas prac budowlanych różnego rodzaju. Każdy remont czy rozbiórka również generują odpady budowlane. Składowanie tego rodzaju odpadów jest niezgodne z prawem, może prowadzić do bardzo niekorzystnych zmian w środowisku. Aby tego uniknąć, coraz więcej firm i osób prywatnych zleca profesjonalnym przedsiębiorstwom transport odpadów budowlanych do punktów, w których można poddać je przetworzeniu lub utylizacji.

 

Co wchodzi w skład odpadów budowlanych i jaki ma wpływ na środowisko?

Do odpadów budowlanych zalicza się naprawdę różnego rodzaju materiały. Najczęściej jest to gruz betonowy, ceramiczny oraz ceglany, płyty kartonowo – gipsowe, usunięte tynki, stolarka okienna, cement, stolarka drzwiowa, tapety, złom, armatura łazienkowa, stal zbrojeniowa, odpady instalacyjne, styropian, materiały izolacyjne i odpady z tworzyw sztucznych. Gleba oraz grunt z wykopów również uznawane są za odpady budowlane.

Aby pozbyć się odpadów w ekologiczny sposób, należy skontaktować się z profesjonalną firmą, która zajmuje się transportem odpadów różnego typu. Da to gwarancję, że wszystkie odpady budowlane  zostaną przewiezione za pomocą odpowiednich pojazdów, zgodnie z obowiązującym prawem. W zależności od konkretnej grupy odpadów trafiają one do przedsiębiorstw zajmujących się recyklingiem oraz utylizacją odpadów budowlanych. Dzięki temu środowisko jest chronione przed różnego rodzaju szkodliwymi substancjami oraz nadmiernym zaśmieceniem.

Co dzieje się z odpadami budowlanymi po przewiezieniu ich do odpowiedniej firmy?

Po trafieniu do zakładu odpady są segregowane, dzięki czemu oddziela się elementy nadające się do ponownego przetworzenia od tych, które wymagają odpowiedniej utylizacji. Materiały przeznaczone do recyklingu na tym etapie mogą zostać dodatkowo przesiane, dzięki czemu rozdziela się je w zależności od ich rodzaju lub uziarnienia. Tą metodą odzyskuje się gruz betonowy i ceglany, który po przetworzeniu wykorzystuje się jako kruszywo budowlane lub żwir do budowy podłoża parkingów.

Elementy, które są toksyczne, szkodliwe dla środowiska lub nie nadają się do ponownego przetworzenia, powinny zostać odpowiednio zutylizowane. Dzięki temu zostają zneutralizowane i nie stanowią już zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, zwierząt oraz roślin.